• ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

  photo

  Σωληνώσεις τυποποιητηρίων

  Σωληνώσεις σύνδεσης μηχανών εμφιάλωσης (φίλτρων, γεμιστικών κτλ.)

  Σωληνώσεις δεξαμενών

  Πλήρες σετ ανοξείδωτων σωληνώσεων

  Πλαστικές πιστοποιημένες σωληνώσεις ελαιολάδου