• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΧΟΪΔΑ

  photo

  Αυτόματη προχοΐδα

  Συσκευή ανάλυσης οξύτητας και συσκευή ανάλυσης υπεροξειδίων ελαιολάδου

  Με πλήρες σετ αναλωσίμων, διαλυμάτων και συσκευασία σταγόνων

  Με ποτήρια ζέσεως και κωνικές γυάλινες φιάλες

 • ΑΝΑΛΥΤΗΣ DIACRON

  photo

  Αναλυτής οξύτητας και υπεροξειδίων DIACRON

  Φορητή, επαναφορτιζόμενη συσκευή

  Για άμεση ανάλυση οξύτητας και υπεροξειδίων

  Με αντίστοιχα φιαλίδια αντιδραστηρίων και πιπέτα δοσομέτρησης ελαιολάδου

 • ΑΝΑΛΥΤΗΣ CDR

  photo

  Αναλυτής CDR oxitester

  Συσκευή για την ανάλυση οξύτητας, υπεροξειδίων, πολυφαινολών και Κ270 και ενδεικτικός υπολογισμός self-life ελαιολάδου

  Με αντίστοιχα φιαλίδια αντιδραστηρίων

  Αυτόματος αναλυτής αντοχής στην οξείδωση του ελαιολάδου, οξύτητας και υπεροξειδίων, του Οίκου CDR, τύπου Oxitester, πλήρες και κατάλληλο για την μέτρηση των παραπάνω παραμέτρων, σύμφωνα με τον κανονισμό E.E. 2568/91

 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

  photo

  Φασματοφωτόμετρο SHIMADZU UV 1800

  Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης Shimadzu, τύπου UV-1800

  Για την αυτόματη μέτρηση Κ232, Κ270 & ΔΚ Συνοδεύεται από ζεύγος κυψελίδων χαλαζία, οπτικής διαδρομής 10mm, κατάλληλες για την ανάλυση Κ232, Κ270 και ΔΚ σε έλαια

  Ζυγός 3ου δεκαδικού. Δυναμικότητας 200g / Υποδιαίρεση 0,001g