• ΒΙΔΩΤΙΚΟ ΠΩΜΑΤΩΝ

  photo

  Βιδωτικό πωμάτων TENCO

  Για πώματα αλουμινίου, με πλαστικό παρέμβισμα ή χωρίς παρέμβισμα

  Με μηχανική κάθοδο της κεφαλής στην φιάλη

  Κεφαλή με 4 ράουλα, πρεσάρει το πώμα, διαμορφώνει το σπείρωμα και σφραγίζει την ασφάλεια

  Ανταλλακτικές κεφαλές για άλλο μέγεθος πώματος

  Δυναμικότητα έως 700 πωματισμοί ανά ώρα

 • ΒΙΔΩΤΙΚΟ EASY CAPPER

  photo

  Βιδωτικό πωμάτων STELLIN EASY CAPPER

  Για πώματα αλουμινίου, με πλαστικό παρέμβισμα ή χωρίς παρέμβισμα

  Με μοχλοβραχίονα για την κάθοδο της κεφαλής στην φιάλη

  Κεφαλή με 2 ράουλα, πρεσάρει το πώμα, διαμορφώνει το σπείρωμα και σφραγίζει την ασφάλεια

  Δυναμικότητα έως 500 πωματισμοί ανά ώρα

 • ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

  photo

  Για πώματα αλουμινίου «προβιδωμένα» (που έχουν ήδη σπείρωμα)

  Σφραγίζει το πώμα που έχει προηγουμένως βιδωθεί χειρωνακτικά

  Σε διαφορετικά μεγέθη για πώματα διαμέτρου 31,5 ή 24 ή 18mm

 • ΤΑΠΩΤΙΚΟ

  photo

  Ταπωτικό λευκοσιδηρών δοχείων ή πλαστικών φιαλών

  Πνευματική λειτουργία με ποδόπληκτρο για πρεσαριστά πώματα

  Με δίχαλο συγκράτησης πλαστικών φιαλών

  Ρύθμισης θέσης δοχείου και ύψους διαδρομής εμβόλου

  Δυναμικότητα έως 700 τεμ/ώρα