• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

  photo

  Ανοξείδωτες πιστοποιημένες δεξαμενές ελαιολάδου

  Πλήρως στεγανοποιημένες με ανθρωποθυρίδες ή και με καπάκι

  Εξοπλισμός με βάνες, δείκτη στάθμης, υποδοχή αζώτου, θερμόμετρο, δειγματολήπτη

  Δυναμικότητας από 100 – 10.000 λίτρα

  Σωληνώσεις σύνδεσης δεξαμενών ανοξείδωτες ή και πιστοποιημένες πλαστικές

 • ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

  photo

  Παλετοδεξαμενή ελαιολάδου

  Δυναμικότητας 1.000 λίτρων

  Εύκολη μεταφορά με παλετοφόρο

  Κατάλληλο για την μεταφορά και αποθήκευση ελαιολάδου