• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΥΓΙΣΕΩΝ

    photo

    Tης Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

    Πλήθος εφαρμογών για ασύρματη επικοινωνία ζυγίσεων με Η/Υ & κινητό, από ζυγούς, πλάστιγγες, γερανοζυγούς, παλετοφόρα κτλ.

    Software καταγραφής και αναφορών ζυγίσεων

    Τιμή ανάλογα με την εφαρμογή