• ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΑΡΟΥΣ DLW

  photo

  Ελεγκτές βάρους της Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

  Τύπος DLW

  Συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων, για έλεγχο βάρους με δυνατότητα απόρριψης των εκτός ορίων

  Δυναμικότητα 6, 15, 30kg. Υποδιαίρεση 2, 5, 10g

  Δυνατότητα μετρολογικής πιστοποίησης ΜΕ