• ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ L6N

  photo

  Δυναμοκυψέλη L6N

  Δυναμοκυψέλη single point

  Αλουμινίου με προστασία ΙΡ65

  Για έδραση σε μια ή και δυο δυναμοκυψέλες

  Για επιφάνεια ζύγισης έως 35x40cm

  Δυναμικότητα από 3 – 75kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ L6E

  photo

  Δυναμοκυψέλη L6E

  Δυναμοκυψέλη single point

  Αλουμινίου με προστασία ΙΡ65

  Για επιφάνεια ζύγισης έως 40x40cm

  Δυναμικότητα από 50 – 500kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ BM11

  photo

  Δυναμοκυψέλη ΒΜ11

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη bending beam

  Με προστασία ΙΡ68 ερμητικά συγκολλητή

  Γρήγορης απόκρισης υψηλής ακρίβειας

  Δυναμικότητα από 5 – 500kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ BM8D

  photo

  Δυναμοκυψέλη ΒΜ8D

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη shear beam

  Με προστασία ΙΡ68 ερμητικά συγκολλητή

  Υψηλής ακρίβειας

  Για πλατφόρμες, κάδους κτλ.

  Δυναμικότητα από 150 – 10.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ BM8G

  photo

  Δυναμοκυψέλη ΒΜ8G

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη shear beam

  Με προστασία ΙΡ68 ερμητικά συγκολλητή

  Υψηλής ακρίβειας για βεβαρημένες συνθήκες περιβάλλοντος

  Για πλατφόρμες, κάδους κτλ.

  Δυναμικότητα από 500 – 10.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ BM8H

  photo

  Δυναμοκυψέλη ΒΜ8H

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη shear beam

  Με προστασία ΙΡ68 ερμητικά συγκολλητή

  Yψηλής ακρίβειας

  Δυναμικότητα από 500 – 5.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ H8H

  photo

  Δυναμοκυψέλη H8H

  Επινικελωμένη δυναμοκυψέλη shear beam

  Με προστασία ΙΡ67

  Yψηλής ακρίβειας για βεβαρημένες συνθήκες περιβάλλοντος

  Δυναμικότητα από 250 – 5.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ H8C

  photo

  Δυναμοκυψέλη H8C

  Επινικελωμένη δυναμοκυψέλη shear beam

  Με προστασία ΙΡ67

  Yψηλής ακρίβειας

  Δυναμικότητα από 100 – 10.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ B3G

  photo

  Δυναμοκυψέλη B3G

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη τύπου S

  Με προστασία ΙΡ67

  Τάσης και συμπίεσης

  Δυναμικότητα από 50 – 10.000kg

 • ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ BM14G4

  photo

  Δυναμοκυψέλη BM14G4

  Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη συμπίεσης

  Με προστασία ΙΡ68 ερμητικά συγκολλητή

  Για ζυγιστικές πλατφόρμες οχημάτων

  Δυναμικότητα από 10 – 50tons