Αρχική

Προϊόντα

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΟΥΣ


 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ DGTQ

  photo

  Ενδείκτης βάρους DGTQ

  Ενδείκτης πίνακα με αμφίδρομη επικοινωνία 4 set points για προγραμματισμό αυτοματισμών

  Σύνδεση με έως 8 αναλογικές δυναμοκυψέλες

  Επικοινωνία RS232 & RS485 (option)

  Έγκριση CE-M

 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ DGTP

  photo

  Ενδείκτης βάρους DGTP

  Ενδείκτης πίνακα με αμφίδρομη επικοινωνία 4 set points εισόδου, 6 set points εξόδου για προγραμματισμό αυτοματισμών

  Interfaces αυτοματισμών

  Σύνδεση με έως 16 αναλογικές δυναμοκυψέλες

  Επικοινωνία RS232 & RS485 (option) EU OIML approvals

 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ DGTQF

  photo

  Ενδείκτης βάρους DGTQF

  Ενδείκτης πίνακα με αμφίδρομη επικοινωνία

  Για την διαχείριση συστημάτων δοσολογίας ενός προϊόντος κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση

  Δοσολογίες και μείγματα πολλαπλών προϊόντων

  Μνήμες συνταγών

  Σύνδεση με έως 8 αναλογικές δυναμοκυψέλες

  Επικοινωνία RS232 & RS485 (option)

  Έγκριση CE-M

 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ 3590

  photo

  Ενδείκτης βάρους DINI ARGEO

  Τύπου 3590

  Για πλήθος εφαρμογών με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

  Δυνατότητα υψηλής στεγανότητας ΙΡ68 Δυνατότητα ATEX & ενσωματωμένο εκτυπωτή χαρτοταινίας

  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και software επεξεργασία αναφορών ζύγισης

 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ DFWL

  photo

  Ενδείκτης βάρους DFWL DINI ARGEO

  Για ένδειξη ζυγίσεων

  Με φωτιζόμενη οθόνη LCD ψηφίων 25mm

  Inox βάση έδρασης στήριξης και σε τοίχο

  Ρεύματος μπαταρίας

  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και software επεξεργασία αναφορών ζύγισης

 • ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ DFW

  photo

  Ενδείκτης βάρους DFW DINI ARGEO

  Για ένδειξη ζυγίσεων

  Με αριθμητικό ή αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

  Με φωτιζόμενη οθόνη LCD ψηφίων 25mm ή και LED φωτεινή οθόνη

  Δυνατότητα ενσωματωμένου εκτυπωτή χαρτοταινίας

  Ρεύματος μπαταρίας

  Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και software επεξεργασία και αναφορών ζύγισης