• ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ TPWN

  photo

  Tης Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

  Τύπος TPWN ζυγιστικό παλετοφόρο, με 4 μπαταρίες ΑΑ

  Δυναμικότητα 2000kg

  Υποδιαίρεση 1kg

 • ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ TPWLK

  photo

  Tης Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

  Τύπος TPWLK ζυγιστικό παλετοφόρο, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

  Δυναμικότητα 2000kg

  Υποδιαίρεση 0,2, 0,5, 1kg

  Δυνατότητα μετρολογικής πιστοποίησης ΜΕ

 • ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ TPW20AP-2

  photo

  Tης Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

  Τύπος TPW20AP-2 ζυγιστικό παλετοφόρο, ακρίβεια μη επίπεδες επιφάνειες, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο εκτυπωτή χαρτοταινίας

  Δυναμικότητα 2000kg

  Υποδιαίρεση 0,2, 0,5, 1kg

  Δυνατότητα μετρολογικής πιστοποίησης ΜΕ, δεύτερης μπαταρίας και USB καταγραφής ζυγίσεων

 • ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

  photo

  Tης Ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO

  Τύπος LIFT1125A-2 ζυγιστικά πρόσθετα πιρούνια για περονοφόρο, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ασύρματη σύνδεση με ηλκτρ. ενδείκτη επί του περονοφόρου

  Δυναμικότητα 2.500kg

  Υποδιαίρεση 1, 2, 5kg

  Δυνατότητα μετρολογικής πιστοποίησης ΜΕ, πρόσθετος εξοπλισμός ασύρματης σύνδεσης με απομακρυσμένο σημείο επεξεργασίας ζυγίσεων H/Y κτλ.