• ΖΥΓΟΙ ΚΑΝΤΑΡΙΑ CH

  photo

  Της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος CH

  Δυναμικότητα 15, 50kg

  Υποδιαίρεση 20, 50g

  Τιμή από 65€

 • ΖΥΓΟΙ ΚΑΝΤΑΡΙΑ HCB

  photo

  Της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος HCB

  Δυναμικότητα 20, 50, 100, 200, 500 1000kg

  Υποδιαίρεση 10, 20, 50, 100 200, 500, 1000g

  Τιμή από 90€

 • ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΙ HFB

  photo

  Γερανοζυγοί της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος HFB

  Δυναμικότητα 150, 300, 600kg

  Υποδιαίρεση 50, 100 ,200g

  Με τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου

  Τιμή από 345€

 • ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΙ HFM

  photo

  Γερανοζυγοί της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος HFM

  Με πλήρως περιστρεφόμενο γάντζο

  Δυναμικότητα 1.000, 3.000, 5.000, 10.000kg

  Υποδιαίρεση 100 ,500, 1.000g

  Με τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου

  Τιμή από 690€

 • MΕΤΡΗΤΗΣ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΥ HFC

  photo

  Μετρητής εφελκυσμού της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος HFC

  Για χρήση γερανού σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες

  Με τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου

  Δυναμικότητα 600, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000kg

  Υποδιαίρεση 200 ,500, 1.000, 2.000, 5.000g

  Τιμή από 890€