Αρχική

Προϊόντα

ΖΥΓΟΙ KERN

ΖΥΓΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΡ65-ΙΡ68


 • ΖΥΓΟΙ FFN-N

  photo

  Ζυγός πάγκου της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος FFN-N πλήρως ανοξείδωτος ζυγός IP65, για προϊόντα με υγρασία

  Δυναμικότητα 1,5kg. Υποδιαίρεση 0,2g

  Δυναμικότητα 3kg. Υποδιαίρεση 0,5g

  Δυναμικότητα 6, 15, 25kg. Υποδιαίρεση 1g / 2g / 5g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας 230x190mm

 • ΖΥΓΟΙ FXN-N

  photo

  Ζυγός πάγκου της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος FXN-N πλήρως ανοξείδωτος ζυγός IP68, προστασία από σκόνη & υγρασία

  Δυναμικότητα 3, 6, 15, 30kg. Υποδιαίρεση 0,5g, 1g, 2g, 5g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας 236x195mm

 • ΖΥΓΟΙ SFE

  photo

  Ζυγός της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος SFE πλήρως ανοξείδωτος ζυγός IP65, για προϊόντα με υγρασία

  Δυναμικότητα 6, 15, 30, 60, 150, 300kg. Υποδιαίρεση 2g - 100g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας 300x240mm, 400x300mm, 500x400mm, 650x500mm