Αρχική

Προϊόντα

ΖΥΓΟΙ KERN

ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ


 • ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΜΒ

  photo

  Ζυγός ακριβείας (υψηλής ανάλυσης) της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος ΕΜΒ

  Δυναμικότητα 100, 200g. Υποδιαίρεση 0,001g

  Δυναμικότητα200, 600, 1000, 2000g. Υποδιαίρεση 0,01g

  Δυναμικότητα 500, 1200, 3000, 6000g. Υποδιαίρεση 0,1g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας από φ80mm, έως φ 150mm

 • ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 440

  photo

  Ζυγός ακριβείας (υψηλής ανάλυσης) της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος 440

  Δυναμικότητα 60g. Υποδιαίρεση 0,001g

  Δυναμικότητα 200, 400, 600g. Υποδιαίρεση 0,01g

  Δυναμικότητα 400, 1000, 2000, 4000, 6000g. Υποδιαίρεση 0,1g

  Δυναμικότητα 4000, 6000g. Υποδιαίρεση 1g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ80-105mm, 130x130 & 150x170mm

 • ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PCB

  photo

  Ζυγός ακριβείας (υψηλής ανάλυσης) της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος PCB

  Δυναμικότητα 100, 250, 350g. Υποδιαίρεση 0,001g

  Δυναμικότητα 200, 1000, 2500, 3500g. Υποδιαίρεση 0,01g

  Δυναμικότητα 1000, 2000, 6000, 10.000g. Υποδιαίρεση 0,1g

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ80-105mm, 130x130 & 150x170mm

  Τιμή από 185€

 • ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ EWJ

  photo

  Ζυγός ακριβείας (υψηλής ανάλυσης) της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος EWJ

  Δυναμικότητα 300g. Υποδιαίρεση 0,001mg

  Δυναμικότητα 600, 3000g. Υποδιαίρεση 0,01mg

  Δυναμικότητα 6000g. Υποδιαίρεση 0,1mg

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ80-135mm, 145x155mm

 • ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PCD

  photo

  Ζυγός ακριβείας (υψηλής ανάλυσης) της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος PCD με αποσπώμενη οθόνη

  Δυναμικότητα 250, 350g. Υποδιαίρεση 0,001mg

  Δυναμικότητα 2500, 3500g. Υποδιαίρεση 0,01mg

  Δυναμικότητα 6000, 10.000g. Υποδιαίρεση 0,1mg

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ105mm, 160x160mm