Αρχική

Προϊόντα

ΖΥΓΟΙ KERN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ


 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ ADB

  photo

  Αναλυτικός ζυγός της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος ADB Δυναμικότητα 120, 210g

  Υποδιαίρεση 0,1mg

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ90mm

  Εξωτερική βαθμονόμηση

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ ALS / ALJ

  photo

  Αναλυτικός ζυγός της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος ALS / ALJ

  Δυναμικότητα 160, 250, 310, 510g

  Υποδιαίρεση 0,1mg

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ80mm

  Εξωτερική βαθμονόμηση

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ ABT

  photo

  Αναλυτικός ζυγός της Γερμανικής εταιρείας KERN

  Τύπος ABT Δυναμικότητα 120, 220, 320g. Υποδιαίρεση 0,1mg

  Τύπος ABT 5NM Δυναμικότητα 101, 120, 220g. Υποδιαίρεση 0,01mg

  Διάσταση ζυγιστικής επιφάνειας φ80mm

  Αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση