• ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ MINIOLIVE 50

  photo

  Ελαιοτριβείο MINIOLIVE 50

  Δυναμικότητα επεξεργασίας έως 50kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Μονομπλόκ σύστημα (σε ενιαίο φορέα) με χοάνη παραλαβής καρπού, σπαστήρα, μαλακτήρα,ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα

  Προαιρετικά αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο

  Κατάλληλο για όλες τις βασικές ανάγκες ελαιοποίησης

  Χαμηλού κόστους

  Διαστάσεις 84x165x155cm

  Τροφοδοσία 220v & 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ MINIOLIVE 200

  photo

  Ελαιοτριβείο MINIOLIVE200

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 100 – 200kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Μονομπλόκ σύστημα (σε ενιαίο φορέα) με χοάνη παραλαβής καρπού, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα

  Προαιρετικά αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο

  Κατάλληλο για όλες τις βασικές ανάγκες ελαιοποίησης

  Χαμηλού κόστους Διαστάσεις 183x100x175cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ MINIOLIVE 400

  photo

  Ελαιοτριβείο MINIOLIVE400

  Δυναμικότητα επεξεργασίας έως 400kg ελαιοκάρπου / ώρα

  Μονομπλόκ σύστημα (σε ενιαίο φορέα) με χοάνη παραλαβής καρπού, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο

  Διαστάσεις 195x150x280cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ MINIOLIVE 600

  photo

  Ελαιοτριβείο MINIOLIVE 600

  Δυναμικότητα επεξεργασίας έως 600kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Μονομπλόκ σύστημα (σε ενιαίο φορέα) με χοάνη παραλαβής καρπού, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, αναβατόριο, σπαστήρα, μαλακτήρες, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα χειρισμού

  Διφασικής λειτουργίας

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ OLIVI 100

  photo

  Ελαιοτριβείο OLIVI 100

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 100kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, ρυθμιζόμενο σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά στεγανός μαλακτήρας για χρήση αδρανούς αερίου, εναλλάκτης θερμότητας (για ρύθμιση θερμοκρασίας ελαιόμαζας μετά τον σπαστήρα)

  Χαμηλού κόστους

  Διαστάσεις 200x300x201cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ OLIVI 300

  photo

  Ελαιοτριβείο OLIVI 300

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 300kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, ρυθμιζόμενο σπαστήρα, διπλοί μαλακτήρες, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά στεγανός μαλακτήρας για χρήση αδρανούς αερίου, εναλλάκτης θερμότητας (για ρύθμιση θερμοκρασίας ελαιόμαζας μετά τον σπαστήρα)

  Διαστάσεις 210x585x201cm Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ OLIVI 500

  photo

  Ελαιοτριβείο OLIVI 500

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 500kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, ρυθμιζόμενο σπαστήρα, 3 μαλακτήρες, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά στεγανός μαλακτήρας για χρήση αδρανούς αερίου, εναλλάκτης θερμότητας (για ρύθμιση θερμοκρασίας ελαιόμαζας μετά τον σπαστήρα), διαχωριστήρας

  Διαστάσεις 210x610x201cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ PIERALISI MOLINETTO

  photo

  Ελαιοτριβείο PIERALISI MOLINETΤO

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 100-300kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με, χοάνη παραλαβής ελαιόκαρπου, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά διαχωριστήρας

  Διαστάσεις 280x60x140cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ALFA LAVAL OLIVER 500

  photo

  Ελαιοτριβείο ALFA LAVAL OLIVER 500

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 500kg ελαιόκαρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με χοάνη παραλαβής ελαιόκαρπου, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά διαχωριστήρας

  Διαστάσεις 250x300cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ POLAT 250

  photo

  Ελαιοτριβείο POLAT RMS 250

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 250kg ελαιοκάρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο

  Διαστάσεις 138x508x111cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ POLAT 350 470

  photo

  Ελαιοτριβεία POLAT RMS 350 470

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 350 ή 470kg ελαιοκάρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με, αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά, διαχωριστήρας

  Διαστάσεις 300x1870x210cm

  Τροφοδοσία 380v

 • ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ HAUS OLIVEPRO 21

  photo

  Ελαιοτριβείο OLIVEPRO 21

  Δυναμικότητα επεξεργασίας 400kg ελαιοκάρπου / ώρα

  Σύστημα ποιοτικής ελαιοποίησης με, αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, σπαστήρα, μαλακτήρα, ντεκάντερ, αντλία απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα, πίνακα με πλήρεις ρυθμίσεις χειρισμού παραμέτρων

  Προαιρετικά, διαχωριστήρας

  Διαστάσεις ανάλογα με τον τρόπο διάταξης

  Τροφοδοσία 380v